NARUDŽBENICE

 

2019.


Narudžbenica 1 – Narodne novine

Narudžbenica 2- SC scan

Narudžbenica 3- SC scan

Narudžbenica 4 – INA, lož ulje – scan

Narudžbenica 5 – iSHOP, toneri

Narudžbenica 6 – Goran Jurić DESIGN, grafička priprema letaka i roll up-a

Narudžbenica 7 – Supra servis, roll up i letci

Narudžbenica 8 – Periklo, generalno čišćenje Kulturnog centra

Narudžbenica 9 – Hrvastki državni arhiv, skeniranje

Narudžbenica 10 – Harvey Norman smart tv

Narudžbenica 11 – Goran Jurić DESIGN, web stranica

Narudžbenica 12 – ALBAK

Narudžbenica 13 – Zajednica proizvođača SMŽ

Narudžbenica 14 – Sisak press, Uskrs čestitka

Narudžbenica 15 -Legart, lutke

Narudžbenica 16 – staklar Kvesić, police

Narudžbenica 17 – staklar Kvesić, prozor

Narudžbenica 18 – Zavod za hitnu medicinu, dežurstvo tima T1, biciklijada

Narudžbenica 19 – YISK, stolci

Narudžbenica 20 – YISK, okviri za slike

Narudžbenica 21 – HDA, presnimavanje filmskog gradiva

Narudžbenica 22- Supraservis, jumbo plakati za biciklijadu

Narudžbenica 23 – MIP, piće za biciklijadu

Narudžbenica 24 – Ugostiteljstvo Bjekić, biciklijada 2019.

Narudžbenica 25 – Šašek, majice za biciklijadu

Narudžbenica 26 – Pun ceker, biciklijada

Narudžbenica 27 – Jurić design, digitalizacija

Narudžbenica 28 – Supra servis, planoi i naljepnice za prozore

Narudžbenica 29 – Bljesak, razglas za biciklijadu 9.6.2019.

Narudžbenica 30 – Siscia commercium, panoi i krečenje

Narudžbenica 31 – D.POINT, katalog

Narudžbenica 32-Narodne novine

Narudžbenica 33 – INA, lož ulje

Narudžbenica 34 – Foto klub Sisca obscura

Narudžbenica 35 – Pevec

Narudžbenica 36 GO-ING d.o.o.

NArudžbenica 37 – Uslužni obrt Periklo

Narudžbenica 38 – Obiteljsko seosko gosp. Dadović

Narudžbenica 39 – Domigraf, tisak kataloga Tradicija Posavine

Narudžbenica 40 -d.POINT, natpisna ploča

Narudžbenica 41 – Goran Jurić DESIGN, digitalizacija

Narudžbenica 42 – INA lož ulje

Narudžbenica 43 – nST, čestitka i tekst, KCBR

Narudžbenica 44 -D.Point, tisak kataloga

Narudžbenica 45 iSHOP toneri

Narudžbenica 46 Braniteljska zadruga, kuglice

Narudžbenica 47 – Tiskara Domigraf, plakati Tradicije Božića Posavine

Narudžbenica 48 – IKEA okviri za slike