KCBR

 

Poštovani posjetitelji,

Kulturni centar braće Radić u suradnji s Maticom hrvatskom ostvario je još jedan vrijedan projekt s ciljem popularizacije i povećane dostupnosti djela velikog Stjepana Radića. Riječ je o projektu „Elektroničke knjižnice“, točnije  elektroničkim izdanjima knjiga Stjepana Radića koje su vam od sada dostupne na mrežnoj stranici Kulturnoga centra braće Radić. U ovome trenutku dostupna su tri naslova, a naš je cilj u našu knjižnicu postaviti većinu djela Stjepana Radića, najznačajnijeg hrvatskog političara u razdoblju Kraljevine SHS od 1918. do 1928. godine. Ujedno je to i uvod u iduću 2021. godinu, kada obilježavamo 150. godišnjicu rođenja Stjepana Radića. U elektronskoj knjižnici Kulturnog centra braće Radić naći će se, naravno i djela Antuna Radića.

Prva tri djela Stjepana Radića u elektronskom obliku ustupila nam je Matica hrvatska, a riječ je njezinim izdanjima iz Poučne knjižnice Matice hrvatske.

Poučna knjižnica Matice hrvatske (PKMH) pripada nizu najznačajnijih nakladničkih edicija u povijesti hrvatske knjige. U toj ediciji objavljeno je od 1878. do 1912. godine 37 pionirskih znanstveno-popularnih djela i prvih znanstvenih sinteza hrvatskih autora o hrvatskoj povijesti i zemljopisu (Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, Radoslav Lopašić), o zemljopisu Europe (I. Hoić), o biljnom i životinjskom svijetu (Mišo Kišpatić, Stjepan Gjurašin, Ribe), o ekonomiji i demografiji (Fran Milobar, Stjepan Radić), o filozofiji (Albert Bazala), a posebice o prirodnim znanostima – geologiji, kemiji, fizici, metereologiji i astronomiji (Bogoslav Šulek, Mišo Kišpatić, Oton Kučera). Matica hrvatska objavljivanje ove edicije povjerila je uredniku i svojemu tajniku Ivanu Kostrenčiću koji je odabrao skupinu mlađih Matičinih autora i članova Matičine uprave, u ono vrijeme ponajboljih hrvatskih znanstvenika.

Knjige Poučne knjižnice Matice hrvatske odigrale su presudnu ulogu u popularizaciji humanističkih i posebice prirodnih znanosti u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Osim toga, te su knjige svojom likovnom opremom i tiskom bile ravnopravne ondašnjoj europskoj knjižnoj produkciji pa je Matici hrvatskoj uručeno nekoliko priznanja i nagrada s europskih knjižnih sajmova i izložaba.

 

                                                                                                                Ravnateljica Kulturnog centra braće Radić
Univ.spec.pol Jasmina Jovev, dipl.nov.

 

 


Za čitanje “klikni na sliku”

ČEŠKI NAROD NA POČETKU XX. STOLJEĆA

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, Niz digitalnih preslika – Poučna knjižnica MH, urednik Josip Brleković. — Elektroničko izdanje knjige:

     Stjepan Radić, Češki narod na početku XX. stoljeća. Nagrađeno iz zaklade grofa Draškovića 1908. Matica hrvatska, Zagreb 1911. (Tiskara Hrvatske stranke prava). 8° XII + 262 str.


 

SAVREMENA EVROPA Karakteristika evropskih država i naroda

U “Suvremenoj Europi” autor donosi pregled tadašnjih europskih država i naroda, ali i njihovih povijesti i političke snage. Radić je knjigu napisao gotovo deset godina prije početka Prvog svjetskog rata i u njoj kroz lucidne i historijski utemeljene prikaze europskih država i naroda, pokušava odgovoriti na tadašnje sve napetije odnose na Starom kontinentu. Knjigom se Radić legitimirao ne samo kao lokalni političar, već i kao političar koji je dobro poznavao i shvaćao političku, nacionalnu i gospodarsku situaciju u Europi tog vremena.

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, Niz digitalnih preslika – Poučna knjižnica MH, urednik Josip Brleković. — Elektroničko izdanje knjige:

      Stjepan Radić, Savremena Evropa ili Karakteristika evropskih država i naroda.

Nagrađeno iz zaklade grofa Draškovića1904. Matica hrvatska, Zagreb 1905. (Dionička tiskara). 8° XVI + 416 str.


 

DANAŠNJA FINANCIJALNA ZNANOST

Financijalna znanost Stjepana Radića neobično je važan spis iz njegove političke ostavštine. U njemu su dati elementarni pojmovi iz državnih financija. Razmotrena je svjetska stručna literatura o budžetu i porezima i izložena na najjednostavniji mogući način, a da to ne šteti stručnosti, kako bi svaki svijestan građanin-birač bio u mogućnosti slijediti rasprave i vijesti o državnim financijama, budžetu, prihodima i rashodima države. Na razumijevanju tih pojmova temelji se demokracija i sposobnost razumijevanja funkcioniranja države.

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, Niz digitalnih preslika – Poučna knjižnica MH, urednik Josip Brleković. — Elektroničko izdanje knjige:

      Stjepan Radić, Današnja financijalna znanost. Nagrađeno iz zaklade grofa Draškovića 1906. Matica hrvatska, Zagreb 1908. (Tisak Dioničke tiskare). 8° 400 str.