ANTUN RADIĆ I ETNOLOGIJA

0
Radićevo etnološko djelovanje ograničeno je na kratko razdoblje od 1896. do 1902., njegove teorijsko-metodološke zamisli i koncepcije u djelu Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu (1897.) učinile su ga utemeljiteljem hrvatske...