Disciplinski nalaz Praškog sveučilišta 1894. godine
Molba za polaganje ispita zrelosti
Svjedodžbe o kolokviranju
Indeks Stjepana Radića
Diploma Ecole Libre des Sciences politiques, 1899. godina
ŠKOLOVANJE
KULTURNI CENTAR ARHIVA FOTO
Potvrda o pohađanju Pravnog fakulteta u Zagrebu (1891. i 1893.)
Svjedodžbe STJEPANA RADIĆA
Iskaznica redovitog slušača Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1906. godina
Svjedodžba Poglavarstva općine M.Ves
815-002