POSLANIČKA LEGITIMACIJA
KULTURNI CENTAR ARHIVA FOTO
Posl. legitimacija Stjepana Radića, 1927. godina